Werkwijze: wat u van een bezoek aan de Osteopaat kan verwachten.

Hoe gaat de Osteopaat te werk? Ieder mens is uniek en geen enkele lichamelijke klacht is hetzelfde. Dus de behandeling ook niet. Hoe een bezoek aan de Osteopaat eruit ziet leest u hieronder.

1. Intake/Anamnese

Als allereerste gaan we in gesprek om een zo goed mogelijke indruk te krijgen van uw klacht. Dit wordt ook wel de anamnese genoemd. We bespreken onder meer uw ziektegeschiedenis, het ontstaan van de klacht en uw levensstijl. Ik neem hier ruim de tijd voor.

2. Manueel onderzoek

Vervolgens onderzoek ik uw lichaam manueel (met de handen) op beweeglijkheid. Het is wenselijk dat u zich tot uw ondergoed uitkleedt. Dus goed om hier vooraf rekening mee te houden. De eventuele blokkades en of bewegingsbeperkingen die in relatie staan tot de klacht breng ik in kaart. 

3. Bevindingen en plan van aanpak

Na de afronding van het onderzoek bespreken we mijn bevindingen. Ik leg u uit hoe de klacht mogelijk ontstaan is. Vervolgens bespreken we het voorgestelde plan van aanpak. Dit betreft de Osteopathische behandeling, maar ook wat u zelf kan aanpassen aan uw levensstijl om het herstel te bevorderen.  

4. Behandeling

Dan ga ik over tot de Osteopathische behandeling. Deze is altijd manueel, dus zonder apparatuur of medicijnen. Vaak vindt de behandeling op andere plaatsen plaats dan waar de klacht zich bevindt. Daarnaast is de behandelfrequentie is lager dan dat u bijv. bij een Fysiotherapeut gewend bent. Uw lichaam heeft namelijk de tijd nodig om te reageren op de behandeling.

5. Tussentijdse evaluatie

Na 3 behandelingen wordt de progressie van uw klacht geëvalueerd. We bepalen of de behandeling wordt voortgezet, of dat deze aangepast moet worden. Zo kan het zijn dat ik u verwijs naar een andere discipline. Ik voorkom in ieder geval dat er zinloos doorbehandeld wordt. 

Afspraak maken

Heeft deze aanpak uw interesse gewekt? Neem dan contact met mij op of maak direct online een afspraak. 

Afspraak maken