Slide background
Slide background
Slide background

Welkom bij Osteopathie Lou Swinkels Zeist

De kracht van Osteopathie zit in de integrale benadering. Lichamelijke klachten hebben vrijwel nooit één oorzaak. Osteopathie is een behandelmethode die gericht is op het lichaam in zijn geheel. Omdat alle weefsels met elkaar in verbinding staan, kan pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam dan waar de oorzaak zich bevindt. Naast het gebruikelijke onderzoek van spieren, botten en gewrichten, wordt er in de osteopathie ook gekeken naar de wervelkolom en de relatie met organen en zenuwen. De osteopaat is op zoek naar bewegingsverlies en de oorzaak van deze bewegingsbeperking. Door deze bewegingsbeperking aan te pakken kan het zelf genezend vermogen van het lichaam de klacht daadwerkelijk oplossen. U kunt bij de osteopaat terecht voor de volgende klachten.

Een osteopaat behandelt alleen functionele letsels. In geval van structurele ziekten zal er altijd worden doorverwezen naar de arts voor verdere diagnostiek en behandeling. Een osteopaat schrijft geen medicatie voor en is geen vervanger voor de huisarts of specialist, maar werkt er juist mee samen!

Ik zal voornamelijk kijken naar de bewegelijkheid van het lichaam, maar het zelf genezend vermogen functioneert ook niet optimaal wanneer er sprake is van:

 • verkeerde balans tussen stress en ontspanning
 • te weinig, verkeerd of te veel bewegen
 • slechte voedingsgewoonte(s)
 • verstoorde nachtrust

Dit zal ik samen met u in kaart brengen en waar nodig advies geven.

Wat u kan verwachten van een bezoek aan de osteopaat

Ieder mens is uniek en in feite is geen lichamelijke klacht hetzelfde. Om tot een optimaal resultaat van de osteopathische behandeling te komen doorlopen we de volgende stappen.

 • Intake

  Om een zo goed mogelijke indruk te krijgen van hoe uw klacht ontstaan is, beginnen we met een gesprek. Dit wordt ook wel anamnese genoemd.

 • Onderzoek

  Ik zal manueel (met de handen) uw lichaam op bewegelijkheid onderzoeken. Zo probeer ik de eventuele blokkades en of bewegingsbeperkingen die in relatie staan tot de klacht in kaart te brengen.

 • Bevindingen & Plan van aanpak

  Vervolgens bespreken we mijn bevindingen. Ik leg uit hoe de klacht mogelijk ontstaan is, maar vooral ook mijn voorgestelde aanpak.

 • Behandeling

  Een osteopathische behandeling is altijd manueel en vaak op andere plaatsen dan waar de klacht zich bevindt. De afspraken zullen niet snel na elkaar plaatsvinden, omdat uw lichaam tijd nodig heeft om te reageren op de behandeling.

 • Tussentijdse evaluatie

  Hoe staat het ervoor? Tijdens een tussentijdse evaluatie bepalen we of de gekozen behandeling wordt voortgezet, of dat deze aangepast moet worden. Na 3 behandelingen wordt de progressie van uw klacht geëvalueerd. Er zal dus nooit zinloos doorbehandeld worden.

Ervaringen van patiënten met osteopathie

Lees meer over de ervaringen van cliënten van Lou.

Koen - Zeist

“Het resultaat van de behandeling was dat de arm weer de volledige functionaliteit terug kreeg, de pijnklachten verdwenen en ik meer aandacht had voor houding en beweging.”

Koen - ZeistSchouderklachten
Tonneke - Odijk

“Mijn schouder is flink verbeterd. Pijnklachten zijn verdwenen en de beweeglijkheid is enorm toegenomen.”

Tonneke - OdijkBuik- en schouderklachten